Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Psalmen

Hoofdstuk 74 (23 teksten gevonden)


1.  Een onderwijzing, voor Asaf. O God! waarom verstoot Gij in eeuwigheid? Waarom zou Uw toorn roken tegen de schapen Uwer weide?
2.  Gedenk aan Uw vergadering, die Gij van ouds verworven hebt: de roede Uwer erfenis, die Gij verlost hebt: den berg Sion, waarop Gij gewoond hebt.
3.  Hef Uw voeten op tot de eeuwige verwoestingen: de vijand heeft alles in het heiligdom verdorven.
4.  Uw wederpartijders hebben in het midden van Uw vergaderplaatsen gebruld: zij hebben hun tekenen tot tekenen gesteld.
5.  Een ieder werd er bekend als een, die de bijlen omhoog aanbrengt in de dichtigheid van een geboomte.
6.  Alzo hebben zij nu derzelver graveerselen samen met houwelen en beukhamers in stukken geslagen.
7.  Zij hebben Uw heiligdommen in het vuur gezet: ter aarde toe hebben zij de woning Uws Naams ontheiligd.
8.  Zij hebben in hun hart gezegd: Laat ze ons te zamen uitplunderen: zij hebben alle Gods vergaderplaatsen in het land verbrand.
9.  Wij zien onze tekenen niet: er is geen profeet meer, noch iemand bij ons, die weet, hoe lang.
10.  Hoe lang, o God! zal de wederpartijder smaden? Zal de vijand Uw Naam in eeuwigheid lasteren?
11.  Waarom trekt Gij Uw hand, ja, Uw rechterhand af? Trek haar uit het midden van Uw boezem: maak een einde.
12.  Evenwel is God mijn Koning van ouds af, Die verlossingen werkt in het midden der aarde.
13.  Gij hebt door Uw sterkte de zee gespleten: Gij hebt de koppen der draken in de wateren verbroken.
14.  Gij hebt de koppen des Leviathans verpletterd: Gij hebt hem tot spijs gegeven aan het volk in dorre plaatsen.
15.  Gij hebt een fontein en beek gekliefd: Gij hebt sterke rivieren uitgedroogd.
16.  De dag is Uwe, ook is de nacht Uwe: Gij hebt het licht en de zon bereid.
17.  Gij hebt al de palen der aarde gesteld: zomer en winter, die hebt Gij geformeerd.
18.  Gedenk hieraan: de vijand heeft den HEERE gesmaad, en een dwaas volk heeft Uw Naam gelasterd.
19.  Geef aan het wild gedierte de ziel Uwer tortelduif niet over: vergeet den hoop Uwer ellendigen niet in eeuwigheid.
20.  Aanschouw het verbond: want de duistere plaatsen des lands zijn vol woningen van geweld.
21.  Laat den verdrukte niet beschaamd wederkeren: laat den ellendige en nooddruftige Uw Naam prijzen.
22.  Sta op, o God! twist Uw twistzaak: gedenk der smaadheid, die U van den dwaze wedervaart den gansen dag.
23.  Vergeet niet het geroep Uwer wederpartijders: het getier dergenen, die tegen U opstaan, klimt geduriglijk op.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter