Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Psalmen

Hoofdstuk 72 (20 teksten gevonden)


1.  Voor Salomo. O God! geef den koning Uw rechten, en Uw gerechtigheid den zoon des konings.
2.  Zo zal hij Uw volk richten met gerechtigheid, en Uw ellendigen met recht.
3.  De bergen zullen den volke vrede dragen, ook de heuvelen, met gerechtigheid.
4.  Hij zal de ellendigen des volks richten: hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen, en den verdrukker verbrijzelen.
5.  Zij zullen U vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht.
6.  Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de druppelen, die de aarde bevochtigen.
7.  In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien, en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij.
8.  En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde.
9.  De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen, en zijn vijanden zullen het stof lekken.
10.  De koningen van Tharsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen: de koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren.
11.  Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen, alle heidenen zullen hem dienen.
12.  Want hij zal den nooddruftige redden, die daar roept, mitsgaders den ellendige, en die geen helper heeft.
13.  Hij zal den arme en nooddruftige verschonen, en de zielen der nooddruftigen verlossen.
14.  Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden, en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen.
15.  En hij zal leven: en men zal hem geven van het goud van Scheba, en men zal geduriglijk voor hem bidden: den gansen dag zal men hem zegenen.
16.  Is er een hand vol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon: en die van de stad zullen bloeien als het kruid deraarde.
17.  Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid: zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden: en zij zullen in hem gezegend worden: alleheidenen zullen hem welgelukzalig roemen.
18.  Geloofd zij de HEERE God, de God Israels, Die alleen wonderen doet.
19.  En geloofd zij de Naam Zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid: en de ganse aarde worde met Zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen.
20.  De gebeden van David, den zoon van Isai, hebbende een einde. Psalmen 73


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter