Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Psalmen

Hoofdstuk 71 (24 teksten gevonden)


1.  Op U, o HEERE! betrouw ik: laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid.
2.  Red mij door Uw gerechtigheid, en bevrijd mij: neig Uw oor tot mij, en verlos mij.
3.  Wees mij tot een Rotssteen, om daarin te wonen, om geduriglijk daarin te gaan: Gij hebt bevel gegeven, om mij te verlossen, want Gij zijt mijn Steenrots en mijnBurg.
4.  Mijn God, bevrijd mij van de hand des goddelozen, van de hand desgenen, die verkeerdelijk handelt, en des opgeblazenen.
5.  Want Gij zijt mijn Verwachting, Heere, HEERE! mijn Vertrouwen van mijn jeugd aan.
6.  Op U heb ik gesteund van den buik aan: van mijner moeders ingewand aan zijt Gij mijn Uithelper: mijn lof is geduriglijk van U.
7.  Ik ben velen als een wonder geweest: doch Gij zijt mijn sterke Toevlucht.
8.  Laat mijn mond vervuld worden met Uw lof, den gansen dag met Uw heerlijkheid.
9.  Verwerp mij niet in den tijd des ouderdoms: verlaat mij niet, terwijl mijn kracht vergaat.
10.  Want mijn vijanden spreken van mij, en die op mijn ziel loeren, beraadslagen te zamen,
11.  Zeggende: God heeft hem verlaten: jaagt na, en grijpt hem, want er is geen verlosser.
12.  O God, wees niet verre van mij: mijn God! haast U tot mijn hulp.
13.  Laat hen beschaamd worden, laat hen verteerd worden, die mijn ziel tegen zijn: laat hen met smaad en schande overdekt worden, die mijn kwaad zoeken.
14.  Doch ik zal geduriglijk hopen, en zal al Uw lof nog groter maken.
15.  Mijn mond zal Uw gerechtigheid vertellen, den gansen dag Uw heil: hoewel ik de getallen niet weet.
16.  Ik zal heengaan in de mogendheden des Heeren HEEREN: ik zal Uw gerechtigheid vermelden, de Uwe alleen.
17.  O God! Gij hebt mij geleerd van mijn jeugd aan, en tot nog toe verkondig ik Uw wonderen.
18.  Daarom ook, terwijl de ouderdom en grijsheid daar is, verlaat mij niet, o God, totdat ik dezen geslachte verkondige Uw arm, allen nakomelingen Uw macht.
19.  Ook is Uw gerechtigheid, o God, tot in de hoogte: Gij, Die grote dingen gedaan hebt: o God! wie is U gelijk?
20.  Gij, Die mij veel benauwdheden en kwaden hebt doen zien, zult mij weder levend maken, en zult mij weder ophalen uit de afgronden der aarde.
21.  Gij zult mijn grootheid vermeerderen, en mij rondom vertroosten.
22.  Ook zal ik U loven met het instrument der luit, Uw trouw, mijn God: ik zal U psalmzingen met de harp, o Heilige Israels!
23.  Mijn lippen zullen juichen, wanneer ik U zal psalmzingen, en mijn ziel, die Gij verlost hebt.
24.  Ook zal mijn tong Uw gerechtigheid den gansen dag uitspreken, want zij zijn beschaamd, want zij zijn schaamrood geworden, die mijn kwaad zoeken. Psalmen 72


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter