Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Psalmen

Hoofdstuk 7 (18 teksten gevonden)


1.  Davids Schiggajon, dat hij den HEERE gezongen heeft, over de woorden van Cusch, den zoon van Jemini.
2.  HEERE, mijn God, op U betrouw ik: verlos mij van al mijn vervolgers, en red mij.
3.  Opdat hij mijn ziel niet rove als een leeuw, verscheurende, terwijl er geen verlosser is.
4.  HEERE, mijn God, indien ik dat gedaan heb, indien er onrecht in mijn handen is:
5.  Indien ik kwaad vergolden heb dien, die vrede met mij had: (ja, ik heb dien gered die mij zonder oorzaak benauwde!)
6.  Zo vervolge de vijand mijn ziel, en achterhale ze, en vertrede mijn leven ter aarde, en doe mijn eer in het stof wonen! Sela.
7.  Sta op, HEERE, in Uw toorn, verhef U om de verbolgenheden mijner benauwers, en ontwaak tot mij: Gij hebt het gericht bevolen.
8.  Zo zal de vergadering der volken U omsingelen: keer dan boven haar weder in de hoogte.
9.  De HEERE zal den volken recht doen: richt mij, HEERE, naar mijn gerechtigheid, en naar mijn oprechtigheid, die bij mij is.
10.  Laat toch de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig den rechtvaardige, Gij, Die harten en nieren beproeft, o rechtvaardige God!
11.  Mijn schild is bij God, Die de oprechten van hart behoudt.
12.  God is een rechtvaardige Rechter, en een God, Die te allen dage toornt.
13.  Indien hij zich niet bekeert, zo zal Hij Zijn zwaard wetten: Hij heeft Zijn boog gespannen, en dien bereid.
14.  En heeft dodelijke wapenen voor hem gereed gemaakt: Hij zal Zijn pijlen tegen de hittige vervolgers te werk stellen.
15.  Ziet, hij is in arbeid van ongerechtigheid, en is zwanger van moeite, hij zal leugen baren.
16.  Hij heeft een kuil gedolven, en dien uitgegraven, maar hij is gevallen in de groeve, die hij gemaakt heeft.
17.  Zijn moeite zal op zijn hoofd wederkeren, en zijn geweld op zijn schedel nederdalen.
18.  Ik zal den HEERE loven naar Zijn gerechtigheid, en den Naam des HEEREN, des Allerhoogsten, psalmzingen.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter