Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Psalmen

Hoofdstuk 55 (24 teksten gevonden)


1.  Een onderwijzing van David, voor den opperzangmeester, op de Neginoth.
2.  O God! neem mijn gebed ter oren, en verberg U niet voor mijn smeking.
3.  Merk op mij, en verhoor mij: ik bedrijf misbaar in mijn klacht, en maak getier:
4.  Om den roep des vijands, vanwege de beangstiging des goddelozen: want zij schuiven ongerechtigheid op mij, en in toorn haten zij mij.
5.  Mijn hart smart in het binnenste van mij, en verschrikkingen des doods zijn op mij gevallen.
6.  Vrees en beving komt mij aan, en gruwen overdekt mij:
7.  Zodat ik zeg: Och, dat mij iemand vleugelen, als ener duive, gave! ik zou henenvliegen, waar ik blijven mocht.
8.  Ziet, ik zou ver wegzwerven, ik zou vernachten in de woestijn. Sela.
9.  Ik zou haasten, dat ik ontkwame, van den drijvenden wind, van den storm.
10.  Verslind hen, HEERE! deel hun tong: want ik zie wrevel en twist in de stad.
11.  Dag en nacht omringen zij haar op haar muren: en ongerechtigheid en overlast is binnen in haar.
12.  Enkel verderving is binnen in haar: en list en bedrog wijkt niet van haar straat.
13.  Want het is geen vijand, die mij hoont, anders zou ik het hebben gedragen: het is mijn hater niet, die zich tegen mij groot maakt, anders zou ik mij voor hemverborgen hebben.
14.  Maar gij zijt het, o mens, als van mijn waardigheid, mijn leidsman en mijn bekende!
15.  Wij, die te zamen in zoetigheid heimelijk raadpleegden: wij wandelden in gezelschap ten huize Gods.
16.  Dat hun de dood als een schuldeiser overvalle, dat zij als levend ter helle nederdalen: want boosheden zijn in hun woning, in het binnenste van hen.
17.  Mij aangaande, ik zal tot God roepen, en de HEERE zal mij verlossen.
18.  Des avonds, en des morgens, en des middags zal ik klagen en getier maken: en Hij zal mijn stem horen.
19.  Hij heeft mijn ziel in vrede verlost van den strijd tegen mij: want met menigte zijn zij tegen mij geweest.
20.  God zal horen, en zal hen plagen, als die van ouds zit, Sela: dewijl bij hen gans geen verandering is, en zij God niet vrezen.
21.  Hij slaat zijn handen aan degenen, die vrede met Hem hadden: hij ontheiligt Zijn verbond.
22.  Zijn mond is gladder dan boter, maar zijn hart is krijg: zijn woorden zijn zachter dan olie, maar dezelve zijn blote zwaarden.
23.  Werp uw zorg op den HEERE, en Hij zal u onderhouden: Hij zal in eeuwigheid niet toelaten, dat de rechtvaardige wankele.
24.  Maar Gij, o God! zult die doen nederdalen in den put des verderfs: de mannen des bloeds en bedrogs zullen hun dagen niet ter helft brengen: ik, daarentegen,zal op U vertrouwen.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter