Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Psalmen

Hoofdstuk 5 (13 teksten gevonden)


1.  Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Nechiloth.
2.  O HEERE, neem mijn redenen ter ore: versta mijn overdenking.
3.  Merk op de stem mijns geroeps, o mijn Koning en mijn God! Want tot U zal ik bidden.
4.  Des morgens, HEERE, zult Gij mijn stem horen: des morgens zal ik mij tot U schikken, en wacht houden.
5.  Want Gij zijt geen God, Die lust heeft aan goddeloosheid: de boze zal bij U niet verkeren.
6.  De onzinnigen zullen voor Uw ogen niet bestaan: Gij haat alle werkers der ongerechtigheid.
7.  Gij zult de leugensprekers verdoen: van den man des bloeds en des bedrogs heeft de HEERE een gruwel.
8.  Maar ik zal door de grootheid Uwer goedertierenheid in Uw huis ingaan: ik zal mij buigen naar het paleis Uwer heiligheid, in Uw vreze.
9.  HEERE! Leid mij in Uw gerechtigheid, om mijner verspieders wil: richt Uw weg voor mijn aangezicht.
10.  Want in hun mond is niets rechts, hun binnenste is enkel verderving, hun keel is een open graf, met hun tong vleien zij.
11.  Verklaar hen schuldig, o God: laat hen vervallen van hun raadslagen: drijf hen henen om de veelheid hunner overtredingen, want zij zijn wederspannig tegen U.
12.  Maar laat verblijd zijn allen, die op U betrouwen, tot in eeuwigheid: laat hen juichen, omdat Gij hen overdekt: en laat in U van vreugde opspringen, die UwNaam liefhebben.
13.  Want Gij, HEERE, zult den rechtvaardige zegenen: Gij zult hem met goedgunstigheid kronen, als met een rondas.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter