Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Psalmen

Hoofdstuk 48 (15 teksten gevonden)


1.  Een lied, een psalm, voor de kinderen van Korach.
2.  De HEERE is groot en zeer te prijzen, in de stad onzes Gods, op den berg Zijner heiligheid.
3.  Schoon van gelegenheid, een vreugde der ganse aarde is de berg Sion, aan de zijden van het noorden: de stad des groten Konings.
4.  God is in haar paleizen: Hij is er bekend voor een Hoog Vertrek.
5.  Want ziet, de koningen waren vergaderd: zij waren te zamen doorgetogen.
6.  Gelijk zij het zagen, alzo waren zij verwonderd: zij werden verschrikt, zij haastten weg.
7.  Beving greep hen aldaar aan, smart als van een barende vrouw.
8.  Met een oostenwind verbreekt Gij de schepen van Tharsis.
9.  Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien in de stad des HEEREN der heirscharen, in de stad onzes Gods: God zal haar bevestigen tot in eeuwigheid.Sela.
10.  O God! wij gedenken Uwer weldadigheid, in het midden Uws tempels.
11.  Gelijk Uw Naam is, o God! alzo is Uw roem tot aan de einden der aarde: Uw rechterhand is vol van gerechtigheid.
12.  Laat de berg Sion blijde zijn: laat de dochteren van Juda zich verheugen, om Uwer oordelen wil.
13.  Gaat rondom Sion, en omringt haar: telt haar torens:
14.  Zet uw hart op haar vesting: beschouwt onderscheidenlijk haar paleizen, opdat gij het aan het navolgende geslacht vertelt.
15.  Want deze God is onze God eeuwiglijk en altoos: Hij zal ons geleiden tot den dood toe.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter