Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Psalmen

Hoofdstuk 45 (18 teksten gevonden)


1.  Een onderwijzing, een lied der liefde, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach, op Schoschannim.
2.  Mijn hart geeft een goede rede op: ik zegge mijn gedichten uit van een Koning: mijn tong is een pen eens vaardigen schrijvers.
3.  Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen: genade is uitgestort in Uw lippen: daarom heeft U God gezegend in eeuwigheid.
4.  Gord Uw zwaard aan de heup, o Held! Uw Majesteit en Uw heerlijkheid.
5.  En rijd voorspoediglijk in Uw heerlijkheid, op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid: en Uw rechterhand zal U vreselijke dingen leren.
6.  Uw pijlen zijn scherp: volken zullen onder U vallen: zij treffen in het hart van des Konings vijanden.
7.  Uw troon, o God! is eeuwiglijk en altoos: de scepter Uws Koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid.
8.  Gij hebt gerechtigheid lief, en haat goddeloosheid: daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met vreugdeolie, boven Uw medegenoten.
9.  Al Uw klederen zijn mirre, en aloe, en kassie: uit de elpenbenen paleizen, van waar zij U verblijden.
10.  Dochters van koningen zijn onder Uw kostelijke staatsdochteren: de Koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijnste goud van Ofir.
11.  Hoor, o Dochter! en zie, en neig uw oor: en vergeet uw volk en uws vaders huis.
12.  Zo zal de Koning lust hebben aan uw schoonheid: dewijl Hij uw Heere is, zo buig u voor Hem neder.
13.  En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken.
14.  Des Konings Dochter is geheel verheerlijkt inwendig: haar kleding is van gouden borduursel.
15.  In gestikte klederen zal zij tot den Koning geleid worden: de jonge dochteren, die achter haar zijn, haar medegezellinnen, zullen tot u gebracht worden.
16.  Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging: zij zullen ingaan in des Konings paleis.
17.  In plaats van Uw vaderen zullen Uw zonen zijn: Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde.
18.  Ik zal Uws Naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht: daarom zullen U de volken loven eeuwiglijk en altoos.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter