Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Psalmen

Hoofdstuk 41 (14 teksten gevonden)


1.  Een psalm van David, voor den opperzangmeester.
2.  Welgelukzalig is hij, die zich verstandiglijk gedraagt jegens een ellendige: de HEERE zal hem bevrijden ten dage des kwaads.
3.  De HEERE zal hem bewaren, en zal hem bij het leven behouden: hij zal op aarde gelukzalig gemaakt worden. Geef hem ook niet over in zijner vijandenbegeerte.
4.  De HEERE zal hem ondersteunen op het ziekbed: in zijn krankheid verandert Gij zijn ganse leger.
5.  Ik zeide: O HEERE! wees mij genadig: genees mijn ziel, want ik heb tegen U gezondigd.
6.  Mijn vijanden spreken kwaad van mij, zeggende: Wanneer zal hij sterven, en zijn naam vergaan?
7.  En zo iemand van hen komt, om mij te zien, hij spreekt valsheid: zijn hart vergadert zich onrecht: gaat hij uit naar buiten, hij spreekt er van.
8.  Al mijn haters mompelen te zamen tegen mij: ze bedenken tegen mij, hetgeen mij kwaad is, zeggende:
9.  Een Belialsstuk kleeft hem aan: en hij, die nederligt, zal niet weder opstaan.
10.  Zelfs de man mijns vredes, op welken ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven.
11.  Maar Gij, o HEERE! wees mij genadig, en richt mij op: en ik zal het hun vergelden.
12.  Hierbij weet ik, dat Gij lust aan mij hebt, dat mijn vijand over mij niet zal juichen.
13.  Want mij aangaande, Gij onderhoudt mij in mijn oprechtigheid, en Gij stelt mij voor Uw aangezicht in eeuwigheid.
14.  Geloofd zij de HEERE, de God Israels, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid! Amen, ja, amen.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter