Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Psalmen

Hoofdstuk 40 (18 teksten gevonden)


1.  Davids psalm, voor den opperzangmeester.
2.  Ik heb den HEERE lang verwacht: en Hij heeft Zich tot mij geneigd, en mijn geroep gehoord.
3.  En Hij heeft mij uit een ruisenden kuil, uit modderig slijk opgehaald, en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld, Hij heeft mijn gangen vastgemaakt.
4.  En Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang onzen Gode: velen zullen het zien, en vrezen, en op den HEERE vertrouwen.
5.  Welgelukzalig is de man, die den HEERE tot zijn vertrouwen stelt, en niet omziet naar de hovaardigen, en die tot leugen afwijken.
6.  Gij, o HEERE, mijn God! hebt Uw wonderen en Uw gedachten aan ons vele gemaakt, men kan ze niet in orde bij U verhalen: zal ik ze verkondigen enuitspreken, zo zijn zij menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen.
7.  Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer: Gij hebt mij de oren doorboord: brandoffer en zondoffer hebt Gij niet geeist.
8.  Toen zeide ik: Zie, ik kom: in de rol des boeks is van mij geschreven.
9.  Ik heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen: en Uw wet is in het midden mijns ingewands.
10.  Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente: zie, mijn lippen bedwing ik niet: HEERE! Gij weet het.
11.  Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten: Uw waarheid en Uw heil spreek ik uit: Uw weldadigheid en Uw trouw verheel ik niet in de grotegemeente.
12.  Gij, o HEERE! zult Uw barmhartigheden van mij niet onthouden: laat Uw weldadigheid en Uw trouw mij geduriglijk behoeden.
13.  Want kwaden, tot zonder getal toe, hebben mij omgeven: mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen, dat ik niet heb kunnen zien: zij zijn menigvuldiger dande haren mijns hoofds, en mijn hart heeft mij verlaten.
14.  Het behage U, HEERE! mij te verlossen: HEERE! haast U tot mijn hulp.
15.  Laat hen te zamen beschaamd en schaamrood worden, die mijn ziel zoeken, om die te vernielen: laat hen achterwaarts gedreven worden, en te schandeworden, die lust hebben aan mijn kwaad.
16.  Laat hen verwoest worden tot loon hunner beschaming, die van mij zeggen: Ha, ha!
17.  Laat in U vrolijk en verblijd zijn allen, die U zoeken: laat de liefhebbers Uws heils geduriglijk zeggen: De HEERE zij groot gemaakt!
18.  Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de HEERE denkt aan mij: Gij zijt mijn Hulp en mijn Bevrijder: o mijn God! vertoef niet.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter