Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Psalmen

Hoofdstuk 147 (20 teksten gevonden)


1.  Looft den HEERE, want onzen God te psalmzingen is goed, dewijl Hij liefelijk is: de lof is betamelijk.
2.  De HEERE bouwt Jeruzalem: Hij vergadert Israels verdrevenen.
3.  Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in hun smarten.
4.  Hij telt het getal der sterren: Hij noemt ze allen bij namen.
5.  Onze Heere is groot en van veel kracht: Zijns verstands is geen getal.
6.  De HEERE houdt de zachtmoedigen staande: de goddelozen vernedert Hij, tot de aarde toe.
7.  Zingt den HEERE bij beurte met dankzegging: psalmzingt onzen God op de harp.
8.  Die de hemelen met wolken bedekt, Die voor de aarde regen bereidt: Die het gras op de bergen doet uitspruiten:
9.  Die het vee zijn voeder geeft: aan de jonge raven, als zij roepen.
10.  Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards: Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans.
11.  De HEERE heeft een welgevallen aan hen, die Hem vrezen, die op Zijn goedertierenheid hopen.
12.  O Jeruzalem! roem den HEERE: o Sion! loof uw God.
13.  Want Hij maakt de grendelen uwer poorten sterk: Hij zegent uw kinderen binnen in u.
14.  Die uw landpalen in vrede stelt: Hij verzadigt u met het vette der tarwe.
15.  Hij zendt Zijn bevel op aarde: Zijn woord loopt zeer snel.
16.  Hij geeft sneeuw als wol: Hij strooit den rijm als as.
17.  Hij werpt Zijn ijs heen als stukken: wie zou bestaan voor Zijn koude?
18.  Hij zendt Zijn woord, en doet ze smelten: Hij doet Zijn wind waaien, de wateren vloeien henen.
19.  Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israel Zijn inzettingen en Zijn rechten.
20.  Alzo heeft Hij geen volk gedaan: en Zijn rechten, die kennen zij niet. Hallelujah!


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter