Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Psalmen

Hoofdstuk 140 (14 teksten gevonden)


1.  Een psalm van David, voor den opperzangmeester.
2.  Red mij, HEERE! van den kwaden mens: behoed mij voor den man alles gewelds:
3.  Die veel kwaads in het hart denken, allen dag samenkomen om te oorlogen.
4.  Zij scherpen hun tong, als een slang: heet addervergift is onder hun lippen. Sela.
5.  Bewaar mij, HEERE! van de handen des goddelozen: behoed mij van den man alles gewelds: van hen, die mijn voeten denken weg te stoten.
6.  De hovaardigen hebben mij een strik verborgen, en koorden: zij hebben een net uitgespreid aan de zijde des wegs: valstrikken hebben zij mij gezet. Sela.
7.  Ik heb tot den HEERE gezegd: Gij zijt mijn God: neem ter ore, o HEERE! de stem mijner smekingen.
8.  HEERE, Heere, Sterkte mijns heils! Gij hebt mijn hoofd bedekt ten dage der wapening.
9.  Geef, HEERE! de begeerten des goddelozen niet: bevorder zijn kwaad voornemen niet: zij zouden zich verheffen. Sela.
10.  Aangaande het hoofd dergenen, die mij omringen, de overlast hunner lippen overdekke hen.
11.  Vurige kolen moeten op hen geschud worden: Hij doe hen vallen in het vuur, in diepe kuilen, dat zij niet weder opstaan.
12.  Een man van kwade tong zal op de aarde niet bevestigd worden: een boos man des gewelds, dien zal men jagen, totdat hij geheel verdreven is.
13.  Ik weet, dat de HEERE de rechtzaak des ellendigen, en het recht der nooddruftigen zal uitvoeren.
14.  Gewisselijk, de rechtvaardigen zullen Uw Naam loven: de oprechten zullen voor Uw aangezicht blijven.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter