Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Psalmen

Hoofdstuk 118 (29 teksten gevonden)


1.  Looft den HEERE, want Hij is goed: want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
2.  Dat Israel nu zegge, dat Zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is.
3.  Het huis van Aaron zegge nu, dat Zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is.
4.  Dat degenen, die den HEERE vrezen, nu zeggen, dat Zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is.
5.  Uit de benauwdheid heb ik den HEERE aangeroepen: de HEERE heeft mij verhoord, stellende mij in de ruimte.
6.  De HEERE is bij mij, ik zal niet vrezen: wat zal mij een mens doen?
7.  De HEERE is bij mij onder degenen, die mij helpen: daarom zal ik mijn lust zien aan degenen, die mij haten.
8.  Het is beter tot den HEERE toevlucht te nemen, dan op den mens te vertrouwen.
9.  Het is beter tot den HEERE toevlucht te nemen, dan op prinsen te vertrouwen.
10.  Alle heidenen hadden mij omringd: het is in den Naam des HEEREN, dat ik ze verhouwen heb.
11.  Zij hadden mij omringd, ja, zij hadden mij omringd: het is in den Naam des HEEREN, dat ik ze verhouwen heb.
12.  Zij hadden mij omringd als bijen: zij zijn uitgeblust als een doornenvuur: het is in den Naam des HEEREN, dat ik ze verhouwen heb.
13.  Gij hadt mij zeer hard gestoten, tot vallens toe, maar de HEERE heeft mij geholpen.
14.  De HEERE is mijn Sterkte en Psalm, want Hij is mij tot heil geweest.
15.  In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs en des heils: de rechterhand des HEEREN doet krachtige daden.
16.  De rechterhand des HEEREN is verhoogd: de rechterhand des HEEREN doet krachtige daden.
17.  Ik zal niet sterven, maar leven: en ik zal de werken des HEEREN vertellen.
18.  De HEERE heeft mij wel hard gekastijd: maar Hij heeft mij ter dood niet overgegeven.
19.  Doet mij de poorten der gerechtigheid open, ik zal daardoor ingaan, ik zal den HEERE loven.
20.  Dit is de poort des HEEREN, door dewelke de rechtvaardigen zullen ingaan.
21.  Ik zal U loven, omdat Gij mij verhoord hebt, en mij tot heil geweest zijt.
22.  De steen, dien de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden.
23.  Dit is van den HEERE geschied, en het is wonderlijk in onze ogen.
24.  Dit is de dag, dien de HEERE gemaakt heeft: laat ons op denzelven ons verheugen, en verblijd zijn.
25.  Och HEERE! geef nu heil: och HEERE! geef nu voorspoed.
26.  Gezegend zij hij, die daar komt in den Naam des HEEREN! Wij zegenen ulieden uit het huis des HEEREN.
27.  De HEERE is God, Die ons licht gegeven heeft. Bindt het feest offer met touwen tot aan de hoornen van het altaar.
28.  Gij zijt mijn God, daarom zal ik U loven: o mijn God! ik zal U verhogen.
29.  Loof den HEERE, want Hij is goed: want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter