Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Psalmen

Hoofdstuk 109 (31 teksten gevonden)


1.  Een psalm van David, voor den opperzangmeester. O God mijns lofs! zwijg niet.
2.  Want de mond des goddelozen en de mond des bedrogs zijn tegen mij opengedaan: zij hebben met mij gesproken met een valse tong.
3.  En met hatelijke woorden hebben zij mij omsingeld: ja, zij hebben mij bestreden zonder oorzaak.
4.  Voor mijn liefde, staan zij mij tegen: maar ik was steeds in het gebed.
5.  En zij hebben mij kwaad voor goed opgelegd, en haat voor mijn liefde.
6.  Stel een goddeloze over hem, en de satan sta aan zijn rechterhand.
7.  Als hij gericht wordt, zo ga hij schuldig uit, en zijn gebed zij tot zonde.
8.  Dat zijn dagen weinig zijn: een ander neme zijn ambt:
9.  Dat zijn kinderen wezen worden, en zijn vrouw weduwe.
10.  En dat zijn kinderen hier en daar omzwerven, en bedelen, en de nooddruft uit hun verwoeste plaatsen zoeken.
11.  Dat de schuldeiser aansla al wat hij heeft, en dat de vreemden zijn arbeid roven.
12.  Dat hij niemand hebbe, die weldadigheid over hem uitstrekke, en dat er niemand zij, die zijn wezen genadig zij.
13.  Dat zijn nakomelingen uitgeroeid worden: hun naam worde uitgedelgd in het andere geslacht.
14.  De ongerechtigheid zijner vaderen worde gedacht bij den HEERE, en de zonde zijner moeder worde niet uitgedelgd.
15.  Dat zij gedurig voor den HEERE zijn: en Hij roeie hun gedachtenis uit van de aarde.
16.  Omdat hij niet gedacht heeft weldadigheid te doen, maar heeft den ellendigen en den nooddruftigen man vervolgd, en den verslagene van hart, om hem tedoden.
17.  Dewijl hij den vloek heeft liefgehad, dat die hem overkome, en geen lust gehad heeft tot den zegen, zo zij die verre van hem.
18.  En hij zij bekleed met den vloek, als met zijn kleed, en dat die ga tot in het binnenste van hem als het water, en als de olie in zijn beenderen.
19.  Die zij hem als een kleed, waarmede hij zich bedekt, en tot een gordel, waarmede hij zich steeds omgordt.
20.  Dit zij het werkloon mijner tegenstanders van den HEERE, en dergenen, die kwaad spreken tegen mijn ziel.
21.  Maar Gij, o HEERE Heere! maak het met mij om Uws Naams wil: dewijl Uw goedertierenheid goed is, verlos mij.
22.  Want ik ben ellendig en nooddruftig, en mijn hart is in het binnenste van mij doorwond.
23.  Ik ga heen gelijk een schaduw, wanneer zij zich neigt: ik worde omgedreven als een sprinkhaan.
24.  Mijn knieen struikelen van vasten, en mijn vlees is vermagerd, zodat er geen vet aan is.
25.  Nog ben ik hun een smaad: als zij mij zien, zo schudden zij hun hoofd.
26.  Help mij, HEERE, mijn God! verlos mij naar Uw goedertierenheid.
27.  Opdat zij weten, dat dit Uw hand is, dat Gij het, HEERE! gedaan hebt.
28.  Laat hen vloeken, maar zegen Gij: laat hen zich opmaken, maar dat zij beschaamd worden: doch dat zich Uw knecht verblijde.
29.  Laat mijn tegenstanders met schande bekleed worden, en dat zij met hun beschaamdheid zich bedekken, als met een mantel.
30.  Ik zal den HEERE met mijn mond zeer loven, en in het midden van velen zal ik Hem prijzen.
31.  Want Hij zal den nooddruftige ter rechterhand staan, om hem te verlossen van degenen, die zijn ziel veroordelen.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter