Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Psalmen

Hoofdstuk 10 (18 teksten gevonden)


1.  O HEERE! waarom staat Gij van verre? waarom verbergt Gij U in tijden van benauwdheid?
2.  De goddeloze vervolgt hittiglijk in hoogmoed de ellendige: laat hen gegrepen worden in de aanslagen, die zij bedacht hebben.
3.  Want de goddeloze roemt over den wens zijner ziel: hij zegent den gierigaard, hij lastert den HEERE.
4.  De goddeloze, gelijk hij zijn neus omhoog steekt, onderzoekt niet: al zijn gedachten zijn, dat er geen God is.
5.  Zijn wegen maken ten allen tijde smarte: Uw oordelen zijn een hoogte, verre van hem: al zijn tegenpartijders, die blaast hij aan.
6.  Hij zegt in zijn hart: Ik zal niet wankelen: want ik zal van geslacht tot geslacht in geen kwaad zijn.
7.  Zijn mond is vol van vloek, en bedriegerijen, en list: onder zijn tong is moeite en ongerechtigheid.
8.  Hij zit in de achterlage der hoeven, in verborgene plaatsen doodt hij den onschuldige: zijn ogen verbergen zich tegen den arme.
9.  Hij legt lagen in een verborgen plaats, gelijk een leeuw in zijn hol: hij legt lagen, om den ellendige te roven: hij rooft den ellendige, als hij hem trekt in zijn net.
10.  Hij duikt neder, hij buigt zich: en de arme hoop valt in zijn sterke poten.
11.  Hij zegt in zijn hart: God heeft het vergeten, Hij heeft Zijn aangezicht verborgen, Hij ziet niet in eeuwigheid.
12.  Sta op, HEERE God! hef Uw hand op, vergeet de ellendigen niet.
13.  Waarom lastert de goddeloze God? zegt in zijn hart: Gij zult het niet zoeken?
14.  Gij ziet het immers: want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geve: op U verlaat zich de arme, Gij zijt geweest een Helper vanden wees.
15.  Breek den arm des goddelozen en bozen. zoek zijn goddeloosheid, totdat Gij haar niet vindt.
16.  De HEERE is Koning eeuwiglijk en altoos: de heidenen zijn vergaan uit Zijn land.
17.  HEERE! Gij hebt den wens der zachtmoedigen gehoord: Gij zult hun hart sterken, Uw oor zal opmerken:
18.  Om den wees en verdrukte recht te doen: opdat een mens van de aarde niet meer voortvare geweld te bedrijven.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter