Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Job

Hoofdstuk 4 (21 teksten gevonden)


1.  Toen antwoordde Elifaz, de Themaniet, en zeide:
2.  Zo wij een woord opnemen tegen u, zult gij verdrietig zijn? Nochtans wie zal zich van woorden kunnen onthouden?
3.  Zie, gij hebt velen onderwezen, en gij hebt slappe handen gesterkt:
4.  Uw woorden hebben den struikelende opgericht, en de krommende knieen hebt gij vastgesteld:
5.  Maar nu komt het aan u, en gij zijt verdrietig: het raakt tot u, en gij wordt beroerd.
6.  Was niet uw vreze Gods uw hoop, en de oprechtheid uwer wegen uw verwachting?
7.  Gedenk toch, wie is de onschuldige, die vergaan zij: en waar zijn de oprechten verdelgd?
8.  Maar gelijk als ik gezien heb: die ondeugd ploegen, en moeite zaaien, maaien dezelve.
9.  Van den adem Gods vergaan zij, en van het geblaas van Zijn neus worden zij verdaan.
10.  De brulling des leeuws, en de stem des fellen leeuws, en de tanden der jonge leeuwen worden verbroken.
11.  De oude leeuw vergaat, omdat er geen roof is, en de jongens eens oudachtigen leeuws worden verstrooid.
12.  Voorts is tot mij een woord heimelijk gebracht, en mijn oor heeft een weinigje daarvan gevat:
13.  Onder de gedachten van de gezichten des nachts, als diepe slaap valt op de mensen:
14.  Kwam mij schrik en beving over, en verschrikte de veelheid mijner beenderen.
15.  Toen ging voorbij mijn aangezicht een geest: hij deed het haar mijns vleses te berge rijzen.
16.  Hij stond, doch ik kende zijn gedaante niet: een beeltenis was voor mijn ogen: er was stilte, en ik hoorde een stem, zeggende:
17.  Zou een mens rechtvaardiger zijn dan God? Zou een man reiner zijn dan zijn Maker?
18.  Zie, op Zijn knechten zou Hij niet vertrouwen: hoewel Hij in Zijn engelen klaarheid gesteld heeft.
19.  Hoeveel te min op degenen, die lemen huizen bewonen, welker grondslag in het stof is? Zij worden verbrijzeld voor de motten.
20.  Van den morgen tot den avond worden zij vermorzeld: zonder dat men er acht op slaat, vergaan zij in eeuwigheid.
21.  Verreist niet hun uitnemendheid met hen? Zij sterven, maar niet in wijsheid.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter