Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Job

Hoofdstuk 3 (26 teksten gevonden)


1.  Daarna opende Job zijn mond, en vervloekte zijn dag.
2.  Want Job antwoordde en zeide:
3.  De dag verga, waarin ik geboren ben, en de nacht, waarin men zeide: Een knechtje is ontvangen:
4.  Diezelve dag zij duisternis: dat God naar hem niet vrage van boven: en dat geen glans over hem schijne:
5.  Dat de duisternis en des doods schaduw hem verontreinigen: dat wolken over hem wonen: dat hem verschrikken de zwarte dampen des dags!
6.  Diezelve nacht, donkerheid neme hem in: dat hij zich niet verheuge onder de dagen des jaars: dat hij in het getal der maanden niet kome!
7.  Ziet, diezelve nacht zij eenzaam: dat geen vrolijk gezang daarin kome:
8.  Dat hem vervloeken de vervloekers des dags, die bereid zijn hun rouw te verwekken:
9.  Dat de sterren van zijn schemertijd verduisterd worden: hij wachte naar het licht, en het worde niet: en hij zie niet de oogleden des dageraads!
10.  Omdat hij niet toegesloten heeft de deuren mijns buiks, noch verborgen de moeite van mijn ogen.
11.  Waarom ben ik niet gestorven van de baarmoeder af, en heb den geest gegeven, als ik uit den buik voortkwam?
12.  Waarom zijn mij de knieen voorgekomen, en waartoe de borsten, opdat ik zuigen zou?
13.  Want nu zou ik nederliggen, en stil zijn: ik zou slapen, dan zou voor mij rust wezen:
14.  Met de koningen en raadsheren der aarde, die voor zich woeste plaatsen bebouwden:
15.  Of met de vorsten, die goud hadden, die hun huizen met zilver vervulden.
16.  Of als een verborgene misdracht, zou ik niet zijn: als de kinderkens, die het licht niet gezien hebben.
17.  Daar houden de bozen op van beroering, en daar rusten de vermoeiden van kracht:
18.  Daar zijn de gebondenen te zamen in rust: zij horen de stem des drijvers niet.
19.  De kleine en de grote is daar: en de knecht vrij van zijn heer.
20.  Waarom geeft Hij den ellendigen het licht, en het leven den bitterlijk bedroefden van gemoed?
21.  Die verlangen naar den dood, maar hij is er niet: en graven daarnaar meer dan naar verborgene schatten:
22.  Die blijde zijn tot opspringens toe, en zich verheugen, als zij het graf vinden:
23.  Aan den man, wiens weg verborgen is, en dien God overdekt heeft?
24.  Want voor mijn brood komt mijn zuchting: en mijn brullingen worden uitgestort als water.
25.  Want ik vreesde een vreze, en zij is mij aangekomen: en wat ik schroomde, is mij overkomen.
26.  Ik was niet gerust: en was niet stil, en rustte niet: en de beroering is gekomen.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter