Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Job

Hoofdstuk 27 (23 teksten gevonden)


1.  En Job ging voort zijn spreuk op te heffen, en zeide:
2.  Zo waarachtig als God leeft, Die mijn recht weggenomen heeft, en de Almachtige, Die mijner ziel bitterheid heeft aangedaan!
3.  Zo lang als mijn adem in mij zal zijn, en het geblaas Gods in mijn neus:
4.  Indien mijn lippen onrecht zullen spreken, en indien mijn tong bedrog zal uitspreken!
5.  Het zij verre van mij, dat ik ulieden rechtvaardigen zou: totdat ik den geest zal gegeven hebben, zal ik mijn oprechtigheid van mij niet wegdoen.
6.  Aan mijn gerechtigheid zal ik vasthouden, en zal ze niet laten varen: mijn hart zal die niet versmaden van mijn dagen.
7.  Mijn vijand zij als de goddeloze, en die zich tegen mij opmaakt, als de verkeerde.
8.  Want wat is de verwachting des huichelaars, als hij zal gierig geweest zijn, wanneer God zijn ziel zal uittrekken?
9.  Zal God zijn geroep horen, als benauwdheid over hem komt?
10.  Zal hij zich verlustigen in den Almachtige? Zal hij God aanroepen te aller tijd?
11.  Ik zal ulieden leren van de hand Gods: wat bij den Almachtige is, zal ik niet verhelen.
12.  Ziet, gij zelve allen hebt het gezien: en waarom wordt gij dus door ijdelheid verijdeld?
13.  Dit is het deel des goddelozen mensen bij God, en de erve der tirannen, die zij van den Almachtige ontvangen zullen.
14.  Indien zijn kinderen vermenigvuldigen, het is ten zwaarde: en zijn spruiten zullen van brood niet verzadigd worden.
15.  Zijn overgeblevenen zullen in den dood begraven worden, en zijn weduwen zullen niet wenen.
16.  Zo hij zilver opgehoopt zal hebben als stof, en kleding bereid als leem:
17.  Hij zal ze bereiden, maar de rechtvaardige zal ze aantrekken, en de onschuldige zal het zilver delen.
18.  Hij bouwt zijn huis als een motte, en als een hoeder de hutte maakt.
19.  Rijk ligt hij neder, en wordt niet weggenomen: doet hij zijn ogen open, zo is hij er niet.
20.  Verschrikkingen zullen hem als wateren aangrijpen: des nachts zal hem een wervelwind wegstelen.
21.  De oostenwind zal hem wegvoeren, dat hij henengaat, en zal hem wegstormen uit zijn plaats.
22.  En God zal dit over hem werpen, en niet sparen: van Zijn hand zal hij snellijk vlieden.
23.  Een ieder zal over hem met zijn handen klappen, en over hem fluiten uit zijn plaats. Job 28


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter