Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

2 Kronieken

Hoofdstuk 3 (17 teksten gevonden)


1.  En Salomo begon het huis des HEEREN te bouwen te Jeruzalem, op den berg Moria, die zijn vader David gewezen was, in de plaats, die David toebereid had, opden dorsvloer van Ornan, den Jebusiet.
2.  Hij begon nu te bouwen in de tweede maand, op den tweeden dag, in het vierde jaar van zijn koninkrijk.
3.  En deze zijn de grondleggingen van Salomo, om het huis Gods te bouwen: de lengte in ellen, naar de eerste mate, was zestig ellen, en de breedte twintig ellen.
4.  En het voorhuis, hetwelk vooraan was, was in de lengte, naar de breedte van het huis, twintig ellen, en de hoogte honderd en twintig: hetwelk hij van binnen overtrokmet louter goud.
5.  Het grote huis nu overdekte hij met dennenhout: daarna overtoog hij dat met goed goud: en hij maakte daarop palmen en ketenwerk.
6.  Hij overtoog ook het huis met kostelijke stenen tot versiering: het goud nu was goud van Parvaim.
7.  Daartoe overdekte hij aan het huis de balken, de posten en de wanden daarvan, en de deuren daarvan met goud: en hij graveerde cherubs aan de wanden.
8.  Verder maakte hij het huis van het heilige der heiligen, welks lengte, naar de breedte van het huis, was twintig ellen, en de breedte daarvan twintig ellen: en hijovertoog dat met goed goud, tot zeshonderd talenten.
9.  En het gewicht der nagelen was tot vijftig sikkelen gouds: en hij overtoog de opperzalen met goud.
10.  Ook maakte hij, in het huis van het heilige der heiligen, twee cherubim van uittrekkend werk, en hij overtoog die met goud.
11.  Aangaande de vleugelen der cherubim, hun lengte was twintig ellen: des enen vleugel was van vijf ellen, rakende aan den wand van het huis, en de andere vleugelvan vijf ellen, rakende aan de vleugel des anderen cherubs.
12.  Insgelijks was de vleugel des anderen cherubs van vijf ellen, rakende aan den wand van het huis: en de andere vleugel was van vijf ellen, klevende aan den vleugeldes anderen cherubs.
13.  De vleugelen dezer cherubim spreidden zich uit twintig ellen: en zij stonden op hun voeten, en hun aangezichten waren huiswaarts.
14.  Hij maakte ook den voorhang van hemelsblauw, en purper, en karmozijn, en fijn linnen: en hij maakte cherubs daarop.
15.  Nog maakte hij voor het huis twee pilaren, van vijf en dertig ellen in lengte: en het kapiteel, dat op derzelver hoofd was, was van vijf ellen.
16.  Ook maakte hij ketenen, als in de aanspraakplaats, en hij zette ze op de hoofden der pilaren: daartoe maakte hij honderd granaatappelen, en zette ze tussen deketenen.
17.  En hij richtte de pilaren op voor aan den tempel, een ter rechterhand, en een ter linkerhand: en hij noemde den naam van den rechter Jachin, en den naam van denlinker Boaz.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter