Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

2 Kronieken

Hoofdstuk 20 (11 teksten gevonden)


1.  En Josafat, de koning van Juda, keerde met vrede weder naar zijn huis te Jeruzalem.
2.  En Jehu, de zoon van Hanani, de ziener, ging uit, hem tegen, en zeide tot den koning Josafat: Zoudt gij den goddeloze helpen, en die den HEERE haten, liefhebben?Nu is daarom over u van het aangezicht des HEEREN grote toornigheid.
3.  Evenwel goede dingen zijn bij u gevonden: want gij hebt de bossen uit het land weggedaan, en uw hart gericht om God te zoeken.
4.  Josafat nu woonde in Jeruzalem: en hij toog wederom uit door het volk, van Ber-seba af tot het gebergte van Efraim toe, en deed hen wederkeren tot den HEERE,hunner vaderen God.
5.  En hij stelde richters in het land, in alle vaste steden van Juda, van stad tot stad.
6.  En hij zeide tot de richters: Ziet wat gij doet, want gij houdt het gericht niet den mens, maar den HEERE: en Hij is bij u in de zaak van het gericht.
7.  Nu dan, de verschrikking des HEEREN zij op ulieden: neemt waar, en doet het: want bij den HEERE, onzen God, is geen onrecht, noch aanneming van personen,noch ontvanging van geschenken.
8.  Daartoe stelde Josafat ook te Jeruzalem enige van de Levieten, en van de priesteren, en van de hoofden der vaderen van Israel, over het gericht des HEEREN, enover rechtsgeschillen, als zij weder te Jeruzalem gekomen waren.
9.  En hij gebood hun, zeggende: Doet alzo in de vreze des HEEREN, met getrouwheid en met een volkomen hart.
10.  En in alle geschil, hetwelk van uw broederen, die in hun steden wonen, tot u zal komen, tussen bloed en bloed, tussen wet en gebod, en inzettingen en rechten, zovermaant hen, dat zij niet schuldig worden aan den HEERE, en een grote toornigheid over u en over uw broederen zij: doet alzo, en gij zult niet schuldig worden.
11.  En ziet, Amarja, den hoofdpriester, is over u in alle zaak des HEEREN: en Zebadja, de zoon van Ismael, de vorst van het huis van Juda, in alle zaak des konings:ook zijn de ambtlieden, de Levieten, voor uw aangezicht: weest sterk en doet het, en de HEERE zal met den goede zijn.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter