Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

2 Kronieken

Hoofdstuk 18 (19 teksten gevonden)


1.  En zijn zoon Josafat werd koning in zijn plaats, en hij sterkte zich tegen Israel.
2.  En hij legde krijgsvolk in alle vaste steden van Juda, en legde bezettingen in het land van Juda, en in de steden van Efraim, die zijn vader Asa ingenomen had.
3.  En de HEERE was met Josafat: want hij wandelde in de vorige wegen zijns vaders Davids, en zocht de Baals niet.
4.  Maar hij zocht den God zijns vaders, en wandelde in Zijn geboden, en niet naar het doen van Israel.
5.  En de HEERE bevestigde het koninkrijk in zijn hand, en gans Juda gaf Josafat geschenken: en hij had rijkdom en eer in menigte.
6.  En zijn hart verhief zich in de wegen des HEEREN: en hij nam verder de hoogten en de bossen uit Juda weg.
7.  In het derde jaar nu zijner regering zond hij tot zijn vorsten, tot Ben-chail, en tot Obadja, en tot Zecharja, en tot Nathaneel, en tot Michaja, opdat men zou leren in desteden van Juda.
8.  En met hen de Levieten, Semaja en Nethanja, en Zebadja, en Asael, en Semiramoth, en Jonathan, en Adonia, en Tobia, en Tob-Adonia de Levieten, en met hen depriesters Elisama en Joram.
9.  En zij leerden in Juda, en het wetboek des HEEREN was bij hen: en zij gingen rondom in alle steden van Juda, en leerden onder het volk.
10.  En een verschrikking des HEEREN werd over alle koninkrijken der landen, die rondom Juda waren, dat zij niet krijgden tegen Josafat.
11.  En van de Filistijnen brachten zij Josafat geschenken met het opgelegde geld: ook brachten hem de Arabieren klein vee, zeven duizend en zevenhonderd rammen, enzeven duizend en zevenhonderd bokken.
12.  Alzo nam Josafat toe, en werd ten hoogste groot: daartoe bouwde hij in Juda burchten en schatsteden.
13.  En hij had veel werks in de steden van Juda, en krijgslieden, kloeke helden in Jeruzalem.
14.  Dit nu is hun telling, naar de huizen hunner vaderen. In Juda waren oversten der duizenden: Adna de overste, en met hem waren driehonderd duizend kloeke helden.
15.  Naast hem nu was de overste Johanan: en met hem waren tweehonderd tachtig duizend:
16.  En naast hem was Amasia, de zoon van Zichri, die zich vrijwillig den HEERE overgegeven had: en met hem waren tweehonderd duizend kloeke helden.
17.  En uit Benjamin was Eljada, een kloek held: en met hem tweehonderd duizend, die met boog en schild gewapend waren.
18.  En naast hem was Jozabad: en met hem waren honderd en tachtig duizend, ten krijge toegerust.
19.  Dezen waren in den dienst des konings: behalve degenen, die de koning in de vaste steden door gans Juda gezet had. 2 Kronieken 18


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter