Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

1 Kronieken

Hoofdstuk 25 (31 teksten gevonden)


1.  En David, mitsgaders de oversten des heirs, scheidde af tot den dienst, van de kinderen van Asaf, en van Heman, en van Jeduthun, die met harpen, met luiten enmet cimbalen profeteren zouden: en die onder hen geteld werden, waren mannen, bekwaam tot het werk van hun dienst.
2.  Van de kinderen van Asaf waren Zakkur, en Jozef, en Nethanja, en Asarela, kinderen van Asaf: aan de hand van Asaf, die aan des konings handen profeteerde.
3.  Aangaande Jeduthun: de kinderen van Jeduthun waren Gedalja, en Zeri, en Jesaja, Hasabja en Mattithja, zes: aan de handen van hun vader Jeduthun, op harpenprofeterende met den HEERE te danken en te loven.
4.  Aangaande Heman: de kinderen van Heman waren Bukkia, Mattanja, Uzziel, Sebuel, en Jerimoth, Hananja, Hanani, Eliatha, Giddalti, en Romamthi-Ezer, Josbekasa,Mallothi, Hothir, Mahazioth.
5.  Deze allen waren kinderen van Heman, den ziener des konings, in de woorden Gods, om den hoorn te verheffen: want God had Heman veertien zonen gegeven, endrie dochters.
6.  Dezen waren altemaal aan de handen huns vaders gesteld tot het gezang van het huis des HEEREN, op cimbalen, luiten, en harpen, tot den dienst van het huisGods, aan de handen van den koning, van Asaf, Jeduthun, en van Heman.
7.  En hun getal met hun broederen, die geleerd waren in het gezang des HEEREN, allen meesters, was tweehonderd acht en tachtig.
8.  En zij wierpen de loten over de wacht, tegen elkander, zo de kleinen, als de groten, den meester met den leerling.
9.  Het eerste lot nu ging uit voor Asaf, namelijk voor Jozef. Het tweede voor Gedalja: hij en zijn broederen, en zijn zonen, waren twaalf.
10.  Het derde voor Zakkur: zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
11.  Het vierde voor Jizri: zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
12.  Het vijfde voor Nethanja: zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
13.  Het zesde voor Bukkia: zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
14.  Het zevende voor Jesarela: zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
15.  Het achtste voor Jesaja: zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
16.  Het negende voor Mattanja: zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
17.  Het tiende voor Simei: zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
18.  Het elfde voor Azareel: zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
19.  Het twaalfde voor Hasabja: zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
20.  Het dertiende voor Subael: zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
21.  Het veertiende voor Mattithja: zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
22.  Het vijftiende voor Jeremoth: zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
23.  Het zestiende voor Hananja: zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
24.  Het zeventiende voor Josbekasa: zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
25.  Het achttiende voor Hanani: zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
26.  Het negentiende voor Mallothi: zijn zonen en zijn broederen: twaalf.
27.  Het twintigste voor Eliatha: zijn zonen en zijn broederen: twaalf.
28.  Het een en twintigste voor Hothir: zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
29.  Het twee en twintigste voor Giddalti: zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
30.  Het drie en twintigste voor Mahazioth: zijn zonen en zijn broederen, twaalf.
31.  Het vier en twintigste voor Romamthi-Ezer: zijn zonen en zijn broederen, twaalf. 1 Kronieken 26


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter