Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

1 Kronieken

Hoofdstuk 18 (17 teksten gevonden)


1.  Het geschiedde nu na dezen, dat David de Filistijnen sloeg, en hen ten onderbracht: en hij nam Gath, en haar onderhorige plaatsen, uit der Filistijnen hand.
2.  Hij sloeg ook de Moabieten, alzo dat de Moabieten Davids knechten werden, brengende geschenken.
3.  David sloeg ook Hadar-ezer, den koning van Zoba, naar Hamath toe, toen hij heentoog, om zijn hand te stellen aan de rivier Frath.
4.  En David nam hem duizend wagens af, en zeven duizend ruiters, en twintig duizend man te voet: en David ontzenuwde al de wagen paarden: doch hij behieldhonderd wagens daarvan over.
5.  En de Syriers van Damaskus kwamen, om Hadar-ezer, den koning van Zoba, te helpen: maar David sloeg van de Syriers twee en twintig duizend man.
6.  En David legde bezetting in Syrie van Damaskus, alzo dat de Syriers Davids knechten werden, geschenken brengende. En de HEERE behoedde David overal,waar hij heenging.
7.  En David nam de gouden schilden, die bij Hadar-ezers knechten waren, en hij bracht ze te Jeruzalem.
8.  Ook nam David zeer veel kopers uit Tibchath, en uit Chun, steden van Hadar-ezer: daarvan heeft Salomo de koperen zee, en de pilaren, en de koperen vatengemaakt.
9.  Toen Thou, de koning van Hamath, hoorde, dat David de ganse heirkracht van Hadar-ezer, den koning van Zoba, geslagen had:
10.  Zo zond hij zijn zoon Hadoram tot den koning David, om hem naar zijn welstand te vragen, en om hem te zegenen, vanwege dat hij met Hadar-ezer gestreden, enhem verslagen had (want Hadar-ezer voerde oorlog tegen Thou), en alle gouden, en zilveren, en koperen vaten:
11.  Deze heiligde de koning David ook den HEERE, met het zilver en het goud, hetwelk hij medegebracht had van al de heidenen: van de Edomieten, en van deMoabieten, en van de kinderen Ammons, en van de Filistijnen, en van de Amalekieten.
12.  Ook sloeg Abisai, de zoon van Zeruja, de Edomieten in het Zoutdal, achttien duizend.
13.  En hij legde bezetting in Edom, zodat al de Edomieten Davids knechten werden: en de HEERE behoedde David overal, waar hij heenging.
14.  Alzo regeerde David over gans Israel, en hij deed zijn gansen volke recht en gerechtigheid.
15.  Joab nu, de zoon van Zeruja, was over het heir: en Josafat, de zoon van Ahilud, was kanselier:
16.  En Zadok, de zoon van Ahitub, en Abimelech, de zoon van Abjathar, waren priesters, en Sausa schrijver:
17.  En Benaja, de zoon van Jojada, was over de Krethi en Plethi: maar de zonen van David waren de eersten aan de hand des konings. 1 Kronieken 18


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter