Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

1 Kronieken

Hoofdstuk 14 (17 teksten gevonden)


1.  Toen zond Hiram, de koning van Tyrus, boden tot David, en cederenhout, en metselaars, en timmerlieden, dat zij hem een huis bouwden.
2.  En David merkte, dat hem de HEERE tot koning bevestigd had over Israel: want zijn koninkrijk werd ten hoogste verheven, om Zijns volks Israels wil.
3.  En David nam meer vrouwen te Jeruzalem, en David gewon meer zonen en dochteren.
4.  Dit nu zijn de namen der kinderen, die hij te Jeruzalem had: Sammua, en Sobab, Nathan en Salomo,
5.  En Jibchar, en Elisua, en Elpelet,
6.  En Nogah, en Nefeg, en Jafia,
7.  En Elisama, en Beeljada, en Elifelet.
8.  Toen de Filistijnen hoorden, dat David tot koning gezalfd was over het ganse Israel, zo togen al de Filistijnen op om David te zoeken. Toen David dat hoorde zo tooghij uit tegen hen.
9.  Toen de Filistijnen kwamen, zo spreidden zij zich uit in de laagte van Refaim.
10.  Toen vraagde David God, zeggende: Zal ik optrekken tegen de Filistijnen, en zult Gij hen in mijn hand geven? En de HEERE zeide tot hem: Trek op, want Ik zal henin uw hand geven.
11.  Toen zij nu optogen naar Baal-Perazim, zo sloeg hen David daar: en David zeide: God heeft mijn vijanden door mijn hand gescheurd, als een scheur der wateren:daarom noemden zij den naam derzelver plaats Baal-Perazim.
12.  En daar lieten zij hun goden: en David gebood, en zij werden met vuur verbrand.
13.  Doch de Filistijnen voeren nog voort, en zij verspreidden zich in dat dal.
14.  En David vraagde God nog eens: en God zeide tot hem: Gij zult niet optrekken achter hen heen: maar omsingel hen van boven, en kom tot hen tegenover demoerbezienbomen.
15.  En het zal geschieden, als gij hoort het geruis van een gang in de toppen der moerbezienbomen, kom dan uit ten strijde: want God zal voor uw aangezicht uitgegaanzijn, om het leger der Filistijnen te slaan.
16.  David nu deed, gelijk als hem God geboden had: en zij sloegen het heir der Filistijnen van Gibeon af tot aan Gezer.
17.  Alzo ging Davids naam uit in al die landen: en de HEERE gaf Zijn verschrikking over al die heidenen.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter