Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Genesis

Hoofdstuk 5 (32 teksten gevonden)


1.  Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dage als God den mens schiep, maakteHij hem naar de gelijkenis Gods.
2.  Man en vrouw schiep Hij hen, en zegende ze, en noemde hun naam Mens, tendage als zij geschapen werden.
3.  En Adam leefde honderd en dertig jaren, en gewon een zoon naar zijn gelijkenis,naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth.
4.  En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest achthonderd jaren:en hij gewon zonen en dochteren.
5.  Zo waren al de dagen van Adam, die hij leefde, negenhonderd jaren, en dertigjaren: en hij stierf.
6.  En Seth leefde honderd en vijf jaren, en hij gewon Enos.
7.  En Seth leefde, nadat hij Enos gewonnen had, achthonderd en zeven jaren: en hijgewon zonen en dochteren.
8.  Zo waren al de dagen van Seth negenhonderd en twaalf jaren: en hij stierf.
9.  En Enos leefde negentig jaren, en hij gewon Kenan.
10.  En Enos leefde, nadat hij Kenan gewonnen had, achthonderd en vijftien jaren: enhij gewon zonen en dochteren.
11.  Zo waren al de dagen van Enos negenhonderd en vijf jaren: en hij stierf.
12.  En Kenan leefde zeventig jaren, en hij gewon Mahalal-el.
13.  En Kenan leefde, nadat hij Mahalal-el gewonnen had, achthonderd en veertigjaren: en hij gewon zonen en dochteren.
14.  Zo waren al de dagen van Kenan negenhonderd en tien jaren: en hij stierf.
15.  En Mahalal-el leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Jered.
16.  En Mahalal-el leefde, nadat hij Jered gewonnen had, achthonderd en dertig jaren:en hij gewon zonen en dochteren.
17.  Zo waren al de dagen van Mahalal-el achthonderd vijf en negentig jaren: en hijstierf.
18.  En Jered leefde honderd twee en zestig jaren, en hij gewon Henoch.
19.  En Jered leefde, nadat hij Henoch gewonnen had, achthonderd jaren: en hijgewon zonen en dochteren.
20.  Zo waren al de dagen van Jered negenhonderd twee en zestig jaren: en hij stierf.
21.  En Henoch leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Methusalach.
22.  En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach gewonnen had,driehonderd jaren: en hij gewon zonen en dochteren.
23.  Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijf en zestig jaren.
24.  Henoch dan wandelde met God: en hij was niet meer: want God nam hem weg.
25.  En Methusalach leefde honderd zeven en tachtig jaren, en hij gewon Lamech.
26.  En Methusalach leefde, nadat hij Lamech gewonnen had, zevenhonderd twee entachtig jaren: en hij gewon zonen en dochteren.
27.  Zo waren al de dagen van Methusalach negenhonderd negen en zestig jaren: enhij stierf.
28.  En Lamech leefde honderd twee en tachtig jaren, en hij gewon een zoon.
29.  En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over ons werk,en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk, dat de HEERE vervloektheeft!
30.  En Lamech leefde, nadat hij Noach gewonnen had, vijfhonderd vijf en negentigjaren: en hij gewon zonen en dochteren.
31.  Zo waren al de dagen van Lamech zevenhonderd zeven en zeventig jaren: en hijstierf.
32.  En Noach was vijfhonderd jaren oud: en Noach gewon Sem, Cham en Jafeth.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter