Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Genesis

Hoofdstuk 15 (21 teksten gevonden)


1.  Na deze dingen geschiedde het woord des HEEREN tot Abram in een gezicht,zeggende: Vrees niet, Abram! Ik ben u een Schild, uw Loon zeer groot.
2.  Toen zeide Abram: Heere, HEERE! wat zult Gij mij geven, daar ik zonderkinderen heenga en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer?
3.  Voorts zeide Abram: Zie, mij hebt Gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon vanmijn huis zal mijn erfgenaam zijn!
4.  En ziet, het woord des HEEREN was tot hem, zeggende: Deze zal uw erfgenaamniet zijn: maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn.
5.  Toen leidde Hij hem uit naar buiten, en zeide: Zie nu op naar den hemel, en tel desterren, indien gij ze tellen kunt: en Hij zeide tot hem: Zo zal uw zaad zijn!
6.  En hij geloofde in den HEERE: en Hij rekende het hem tot gerechtigheid.
7.  Voorts zeide Hij tot hem: Ik ben de HEERE, Die u uitgeleid heb uit Ur derChaldeen, om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten.
8.  En hij zeide: Heere, HEERE! waarbij zal ik weten, dat ik het erfelijk bezitten zal?
9.  En Hij zeide tot hem: Neem Mij een driejarige vaars, en een driejarige geit, en eendriejarige ram, en een tortelduif, en een jonge duif.
10.  En hij bracht Hem deze alle, en hij deelde ze middendoor, en hij legde elks deeltegen het andere over: maar het gevogelte deelde hij niet.
11.  En het wild gevogelte kwam neder op het aas: maar Abram joeg het weg.
12.  En het geschiedde, als de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap opAbram: en ziet, een schrik, en grote duisternis viel op hem.
13.  Toen zeide Hij tot Abram: Weet voorzeker, dat uw zaad vreemd zal zijn in eenland, dat het hunne niet is, en zij zullen hen dienen, en zij zullen hen verdrukkenvierhonderd jaren.
14.  Doch Ik zal het volk ook rechten, hetwelk zij zullen dienen: en daarna zullen zijuittrekken met grote have.
15.  En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede: gij zult in goeden ouderdom begravenworden.
16.  En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren: want de ongerechtigheid derAmorieten is tot nog toe niet volkomen.
17.  En het geschiedde, dat de zon onderging en het duister werd, en ziet, daar waseen rokende oven en vurige fakkel, die tussen die stukken doorging.
18.  Ten zelfden dage maakte de HEERE een verbond met Abram, zeggende: Aan uwzaad heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan die grote rivier,de rivier Frath:
19.  Den Keniet, en den Keniziet, en den Kadmoniet,
20.  En den Hethiet, en den Fereziet, en de Refaieten,
21.  En den Amoriet, en den Kanaaniet, en den Girgaziet, en den Jebusiet.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter