Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Genesis

Hoofdstuk 13 (18 teksten gevonden)


1.  Alzo toog Abram op uit Egypte naar het zuiden, hij en zijn huisvrouw, en al wat hijhad, en Lot met hem.
2.  En Abram was zeer rijk, in vee, in zilver, en in goud.
3.  En hij ging, volgens zijn reizen, van het zuiden tot Beth-El toe, tot aan de plaats,waar zijn tent in het begin geweest was, tussen Beth-El, en tussen Ai:
4.  Tot de plaats des altaars, dat hij in het eerst daar gemaakt had: en Abram heeftaldaar den Naam des HEEREN aangeroepen.
5.  En Lot, die met Abram toog, had ook schapen, en runderen, en tenten.
6.  En dat land droeg hen niet, om samen te wonen: want hun have was vele, zodatzij samen niet konden wonen.
7.  En er was twist tussen de herders van Abrams vee, en tussen de herders van Lotsvee. Ook woonden toen de Kanaanieten en Ferezieten in dat land.
8.  En Abram zeide tot Lot: Laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u, entussen mijn herders en tussen uw herders: want wij zijn mannen broeders.
9.  Is niet het ganse land voor uw aangezicht? Scheid u toch van mij: zo gij delinkerhand kiest, zo zal ik ter rechterhand gaan: en zo gij de rechterhand, zo zal ikter linkerhand gaan.
10.  En Lot hief zijn ogen op, en hij zag de ganse vlakte der Jordaan, dat zij die geheelbevochtigde: eer de HEERE Sodom en Gomorra verdorven had, was zij als dehof des HEEREN, als Egypteland, als gij komt te Zoar.
11.  Zo koos Lot voor zich de ganse vlakte der Jordaan, en Lot trok tegen het oosten:en zij werden gescheiden, de een van den ander.
12.  Abram dan woonde in het land Kanaan: en Lot woonde in de steden der vlakte,en sloeg tenten tot aan Sodom toe.
13.  En de mannen van Sodom waren boos, en grote zondaars tegen den HEERE.
14.  En de HEERE zeide tot Abram, nadat Lot van hem gescheiden was: Hef uw ogenop, en zie van de plaats, waar gij zijt noordwaarts en zuidwaarts, en oostwaartsen westwaarts.
15.  Want al dit land, dat gij ziet, zal Ik u geven, en aan uw zaad, tot in eeuwigheid.
16.  En Ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat, indien iemand het stof deraarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden.
17.  Maak u op, wandel door dit land, in zijn lengte en in zijn breedte, want Ik zal hetu geven.
18.  En Abram sloeg tenten op, en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre,die bij Hebron zijn: en hij bouwde aldaar den HEERE een altaar.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter