Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Genesis

Hoofdstuk 11 (32 teksten gevonden)


1.  En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden.
2.  Maar het geschiedde, als zij tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden inhet land Sinear: en zij woonden aldaar.
3.  En zij zeiden een ieder tot zijn naaste: Kom aan, laat ons tichelen strijken, en weldoorbranden! En de tichel was hun voor steen, en het lijm was hun voor leem.
4.  En zij zeiden: Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welksopperste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij nietmisschien over de ganse aarde verstrooid worden!
5.  Toen kwam de HEERE neder, om te bezien de stad en den toren, die dekinderen der mensen bouwden.
6.  En de HEERE zeide: Ziet, zij zijn enerlei volk, en hebben allen enerlei spraak: endit is het, dat zij beginnen te maken: maar nu, zoude hun niet afgesneden wordenal wat zij bedacht hebben te maken?
7.  Kom aan, laat Ons nedervaren, en laat Ons hun spraak aldaar verwarren, opdatiegelijk de spraak zijns naasten niet hore.
8.  Alzo verstrooide hen de HEERE van daar over de ganse aarde: en zij hielden opde stad te bouwen.
9.  Daarom noemde men haar naam Babel: want aldaar verwarde de HEERE despraak der ganse aarde, en van daar verstrooide hen de HEERE over de ganseaarde.
10.  Deze zijn de geboorten van Sem: Sem was honderd jaren oud, en gewonArfachsad, twee jaren na den vloed.
11.  En Sem leefde, nadat hij Arfachsad gewonnen had, vijfhonderd jaren: en hijgewon zonen en dochteren.
12.  En Arfachsad leefde vijf en dertig jaren, en hij gewon Selah.
13.  En Arfachsad leefde, nadat hij Selah gewonnen had, vierhonderd en drie jaren: enhij gewon zonen en dochteren.
14.  En Selah leefde dertig jaren, en hij gewon Heber.
15.  En Selah leefde, nadat hij Heber gewonnen had, vierhonderd en drie jaren, en hijgewon zonen en dochteren.
16.  En Heber leefde vier en dertig jaren, en gewon Peleg.
17.  En Heber leefde, nadat hij Peleg gewonnen had, vierhonderd en dertig jaren: enhij gewon zonen en dochteren.
18.  En Peleg leefde dertig jaren, en hij gewon Rehu.
19.  En Peleg leefde, nadat hij Rehu gewonnen had, tweehonderd en negen jaren: enhij gewon zonen en dochteren.
20.  En Rehu leefde twee en dertig jaren, en hij gewon Serug.
21.  En Rehu leefde, nadat hij Serug gewonnen had, tweehonderd en zeven jaren: enhij gewon zonen en dochteren.
22.  En Serug leefde dertig jaren, en gewon Nahor.
23.  En Serug leefde, nadat hij Nahor gewonnen had, tweehonderd jaren: en hijgewon zonen en dochteren.
24.  En Nahor leefde negen en twintig jaren, en gewon Terah.
25.  En Nahor leefde, nadat hij Terah gewonnen had, honderd en negentien jaren: enhij gewon zonen en dochteren.
26.  En Terah leefde zeventig jaren, en gewon Abram, Nahor en Haran.
27.  En deze zijn de geboorten van Terah: Terah gewon Abram, Nahor en Haran: enHaran gewon Lot.
28.  En Haran stierf voor het aangezicht zijns vaders Terah, in het land zijner geboorte,in Ur der Chaldeen.
29.  En Abram en Nahor namen zich vrouwen: de naam van Abrams huisvrouw wasSarai, en de naam van Nahors huisvrouw was Milka, een dochter van Haran,vader van Milka, en vader van Jiska.
30.  En Sarai was onvruchtbaar: zij had geen kind.
31.  En Terah nam Abram, zijn zoon, en Lot, Harans zoon, zijns zoons zoon, en Sarai,zijn schoondochter, de huisvrouw van zijn zoon Abram, en zij togen met hen uitUr der Chaldeen, om te gaan naar het land Kanaan: en zij kwamen tot Haran, enwoonden aldaar.
32.  En de dagen van Terah waren tweehonderd en vijf jaren, en Terah stierf te Haran.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter